BİLİMSEL PROGRAM

ANA KONU BAŞLIKLARI

 • Yapay Zeka ve Klinik Uygulamaları
 • Minimal İnvaziv Üst Gastrointestinal Sistemi Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Alt Gastrointestinal Sistemi Cerrahisi
 • Bariatrik ve Metabolik Cerrahi
 • Minimal İnvaziv Fıtık Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Karaciğer Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisi
 • Gastrointestinal Endoskopi
 • Travma ve Acil Cerrahide Minimal İnvaziv Girişimler
 • Minimal İnvaziv Endokrin Cerrahi Girişimler
 • Farklı Yönleriyle Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi Video Oturumu
 • Robotik Cerrahide Konsensus
 • Minimal İnvaziv Cerrahide Randomize Kontrollü Çalışmalar
 • İntraoperatif Komplikasyonların Yönetimi
 • Etik ve Medikolegal Sorunlar
 • Endoskopik, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Hemşireliği