BİLİMSEL PROGRAM

17.⁠ ⁠Ulusal Endoskopik Laparoskopik Robotik Cerrahi Kongresi
MİNİMAL İNVAZİV ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ CERRAHİSİ - 1
Özofagus Cerrahisinde Robot Kullanımı
Özofagus Motilite Bozukluklarında Cerrahi Tedavi
Hiatal Herni Cerrahisinde Teknik Detaylar
MİNİMAL İNVAZİV ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ CERRAHİSİ - 2
Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum
Özofagojejunal Anastomoz Kaçağı Kaçınılmaz Bir Sorun mu?
Gastrointestinal Sistemde Endoskopik ve Laparoskopik Hibrit Girişimler
MİNİMAL İNVAZİV ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ CERRAHİSİ - 1
Hemikolektomi ve CME, ICG Eşliğinde D3 Diseksiyon
Robotik Proktokolektomi İleoanal J Poş
Transvers Kolon Tümörlerine Yaklaşım
MİNİMAL İNVAZİV ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ CERRAHİSİ - 2
Multikompartmant Pelvik Organ Prolapsuslarında Robotik Yaklaşım
Rektum Kanserinde Laparoskopik / Robotik Intersfinkterik Rezeksiyon: Sınırları Ne Kadar Zorlayalım?
Distal Rektum Kanserinde TaTME'nin Güncel Durumu
BARİATRİK ve METABOLİK CERRAHİ - 1
Sleeve Gastrektomide Intraoperatif Zorluklar: Nasıl Üstesinden Geliyorum?
Sleeve Sonrası Kaçak ve Kanamaların Endoskopik / Laparoskopik Yönetimi
Endobariatrik İşlemlerin Sonuçları
BARİATRİK ve METABOLİK CERRAHİ - 2
Laparoskopik / Robotik Tek-Anastomoz Gastrik Bypass Ne Kadar Etkin?
Laparoskopik / Robotik Roux-en-Y Gastrik Bypass ve Geç Dönem Sonuçları
Ameliyat Sonrası Kilo Alımında Endoskopik / Laparoskopik Yönetim
MİNİMAL İNVAZİV FITIK ONARIMI - 1
Kasık Fıtığı Cerrahisinde Teknik Seçimi (TEP, eTEP, TAPP)
Kasık Fıtığı Cerrahisinde Ağrı Sorunu ve Yönetimi
Kasık Fıtığı Cerrahisinde Nüks Nedenleri ve Tedavisi
MİNİMAL İNVAZİV FITIK ONARIMI - 2
Ventral Fıtıkta IPOM Plus Yeterli mi?
Ventral Fıtıkta Yeni Yaklaşımlar (eTEP, eMILOS, SCOLA, TEA)
Ventral Fıtıkta Robotik Cerrahinin Avantajları
MİNİMAL İNVAZİV KARACİĞER CERRAHİSİ
Robotik Major Hepatektomi
Hepatobilier Cerrahide ICG Kullanımı
Minimal İnvaziv Cerrahi Yöntemlerin Karaciğer Transplantasyonuna Katkılar
MİNİMAL İNVAZİV PANKREAS CERRAHİSİ
Robotik Whipple: Uygulanabilir ve Güvenli Olması Nasıl Sağlanır?
Pankreatikoduodenektomide Anastomoz Teknikleri
Sol Pankreatektomide Komplikasyonları Azaltıcı Önlemler
ENDOSKOPİ - 1
Endoskopik Drenaj Yöntemleri ve Uygulama Teknikleri
POEM (Akalazya, Zenker Divertikülü)
GİS Lezyonlarında Endoskopik Tedavi (EMR, ESD)
ENDOSKOPİ - 2
Cerrahların Endoskopi Uygulamalarında Mevzuattaki Güncel Durum
ERCP: Endikasyon, Kontrendikasyon, Teknik ve Komplikasyon Yönetimi
Gastrointestinal Sistemde Anastomoz Komplikasyonlarının Endoskopik Tedavisi
FARKLI YÖNLERİYLE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ - 1
Minimal İnvaziv Cerrahide Ergonomi ve Cerrah Postürü
Robotik Cerrah Olmak için Yol Haritası
Minimal İnvaziv Cerrahi Çağında Karbon Ayak İzi
FARKLI YÖNLERİYLE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ - 2
Minimal İnvaziv Cerrahide Prehabilitasyon / Nutrisyon, Eğitim, Egzersiz, Ek Komorbid Durumlar
Geleceğin Ameliyathaneleri
ERAS Pratikte Neden Yaygınlaşamıyor?
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ VİDEO OTURUMU - 1
Yapay Zekanın Klinikte Kullanımı
Robotik Karaciğer Cerrahisinde Zorluklar ve Komplikasyon Yönetimi
Robotik Adrenalektomi
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ VİDEO OTURUMU - 2
Travma ve Acil Cerrahi Girişimler
Robotun Bariatrik ve Metabolik Cerrahiye Sağladığı Katkılar
HİPEK / PİPAK
YAPAY ZEKA
Güncel Tanı, Cerrahi Tedavi ve Takipte Yapay Zekanın Yeri
Cerrahide Yapay Zeka ve Mide Kanserindeki Rolü
YAPAY ZEKANIN KLİNİK UYGULAMALARI
Tanı, Tedavi Seçimi ve Prognoz Belirlemede 'Radiomic’lerin Rolü
Yapay Zeka, 'Big Data' ve Etik Sorunlar
Cerrahi Eğitimde Yapay Zekanın Yeri
ROBOTİK CERRAHİ KONSENSUS OTURUMU (KEYPAD)
Rektum Cerrahisi
Karaciğer Cerrahisi
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi
Kolorektal Karaciğer Metastazları
Mide Kanseri
Endoskopi
Karaciğer Cerrahisi
KOMPLİKASYON YÖNETİMİ: İNTERAKTİF VAKA OTURUMU (KEYPAD)
OLGU 1 - SAFRA YOLU YARALANMASI
OLGU 2 - KANAMA YÖNETİMİ
ETİK ve MEDİKOLEGAL SORUNLAR
SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİ OTURUMU
MİNİMAL İNVAZİV QUİZ (Ödüllü KEYPAD oturumu)
Endoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Hemşireliği Programı
ENDOSKOPİ OTURUMU
Gastrointestinal Sistemin Anatomisi ve Sık Rastlanan Lezyonlar
Endoskopide Sedasyon ve Hemşirenin Rolü
Kullanılan Aletler, Aletlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu
Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Hemşirenin Rolü
ERCP, EUS, PEG ve Hemşirenin Rolü
EMR ve ESD Uygulamaları
Endoskopide Hasta ve Çalışan Güvenliği
LAPAROSKOPİK ve ROBOTİK CERRAHİ OTURUMU
Laparoskopide Kullanılan Aletler
Laparoskopide Yeni Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamalar
Laparoskopi Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Bakımı
Aletlerin Temizliği, Sterilizasyonu ve İşleme Hazırlığı
Robotik Cerrahide Kullanılan Aletler
Robotik Cerrahide Sık Görülen Komplikasyonlar ve Yönetimi
Robotik Cerrahide Ameliyathane Hemşireliği
YAPAY ZEKA ve YENİ TEKNOLOJİLER OTURUMU
Hemşirelikte Yapay Zeka ve Robot Teknolojilerinin Yeri
Minimal İnvaziv Cerrahide Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirenin Rolü
Sağlıkta Uzaktan İzleme Teknolojileri ve Hemşirenin Rolü
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

*Kongre Taslak Programı